Ondavská      group

  • OBJAVUJEME

  • POUŽÍVAME

  • VYLEPŠUJEME
automated-network-provisioning-benefits sipka Ondavská Group architektúra ponúka holistický prístup k návrhu, prevádzky, a poskytovaniu IT služieb.
Tento prístup je potom jednoduchší pre integráciu do existujúcej IT technológickej sile a a preto vieme:
  • Rýchlejšie reagovať na požiadavky sieti, používateľov, systémov, zariadení
  • Znížiť kapitálové výdavky a prevádzkové náklady pre rôzne samostatné systémy zoskupením do AllIn1
  • Zjednodušiť prevádzku IT


sipka Dnešná architektúra IT centra musí podporovať vysoko mobilnú pracovnú silu, rozširovanie zariadení, a musí byť schopná bez problémov integrovať cloudové aplikácie a služby.
Pre splnenie týchto rôznorodých požiadaviek, Ondavská Group ponúka jednotnú platformu IT centra, jednotnú architektúru IT centra, ktorý kombinuje rýchle procesorové výpočty, skladovanie dát, integritu siete a riadenie na platforme navrhnutých pre automatizáciu IT ako službu pre fyzické aj virtuálne prostredia, čo má za následok zvýšenie efektivity rozpočtu, agilnejšie reakcie, a zjednodušené IT operácie.